מאפשרים לעובדים לפתח את 'שריר' האלתור

שעוזר למתנסים בו להשתחרר מהרציונאל החושב, המתכנן. דרכו נלמד להאמין ולסמוך על עצמינו.

כלים המאפשרים התנסות עם מצבי חוסר ודאות, המייצרים גמישות מחשבתית, חופש ,שחרור והנאה.  

עובדים שמתאמנים ומפתחים את 'שריר' האלתור, מעיזים להוביל וליזום רעיונות חדשים. הם מבינים שהיכולת לוותר על האגו, הוא התהליך הנכון והמדויק כרגע ליצירת מכלול שלם והרמוני, שכל כך חשוב כשעובדים בצוות.

לכל אחד מאתנו ישנו שיח ארוך ומתמשך עם האגו, על מה שאפשרי ונכון עבורו. האגו הופך אותנו שבויים בתוך אותם הרגלים אוטומטיים שמקבעים את המוכר והידוע, והם שמונעים מאתנו להעז, להוביל וליזום.

ארגונים שמאפשרים לעובדים שלהם לפרוץ את החסמים והגבולות שמנהלים אותם, מרוויחים עובדים יצירתיים, יזמים, ובעיקר מאושרים, שבוחרים בארגון כל יום מחדש.